#1 – GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH

#1 – GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH

Mạng máy tính là gì?

Mạng máy tính (Computer Network) là một nhóm các máy tính và các thiết bị được kết nối với nhau để các thiết bị khác nhau có thể tương tác với nhau.

Mục đích chính của mạng máy tính là chia sẻ tài nguyên giữa các thiết bị khác nhau.

 

Các thành phần của Mạng máy tính

Các thành phần chính của mạng máy tính bao gồm: NIC (Network Interface Card), Hub, Switches, Cables and connectors, Router, Modem

NIC (Network Interface Card)

NIC, hay còn gọi là card mạng, là một thiết bị giúp máy tính giao tiếp với một thiết bị khác. Card mạng chứa các địa chỉ phần cứng, giao thức lớp liên kết dữ liệu sử dụng địa chỉ này để xác định hệ thống trên mạng, giúp nó chuyển dữ liệu đến đúng đích.

Có hai loại NIC: NIC không dây và NIC có dây.

  • Không dây NIC (Wireless NIC): Tất cả các máy tính xách tay hiện đại đều sử dụng NIC không dây. Với NIC không dây, kết nối được tạo bằng ăng-ten sử dụng công nghệ sóng vô tuyến.

  • NIC có dây (Wired NIC): Cáp được sử dụng trong NIC có dây để truyền dữ liệu qua phương tiện.

Hub

Hub là một thiết bị trung tâm phân chia kết nối mạng thành nhiều thiết bị. Khi máy tính yêu cầu thông tin từ máy tính khác, nó sẽ gửi yêu cầu đến Hub. Hub phân phối yêu cầu này cho tất cả các máy tính được kết nối với nhau.

Switches

Switch là một thiết bị mạng nhóm tất cả các thiết bị trên mạng để truyền dữ liệu tới thiết bị khác. Switch tốt hơn Hub vì nó không gởi gói tin toàn mạng, tức là, nó sẽ gửi tin đến thiết bị mà nó thuộc về. Do đó, chúng ta có thể nói rằng Switch gửi tin trực tiếp từ nguồn đến đích.

Modem

Modem kết nối máy tính với internet qua đường truyền có dây hoặc không dây. Một modem không được tích hợp với bo mạch chủ máy tính.

Router

Bộ định tuyến (router) là thiết bị kết nối mạng LAN với internet. Bộ định tuyến chủ yếu được sử dụng để kết nối các mạng riêng biệt hoặc kết nối internet với nhiều máy tính.

Cables and connectors

Cáp là phương tiện truyền dẫn truyền tín hiệu truyền thông. Có ba loại cáp:

  • Cáp xoắn đôi: Đây là loại cáp tốc độ cao truyền dữ liệu trên 1Gbps trở lên.
  • Cáp đồng trục: Cáp đồng trục giống như cáp lắp đặt TV. Cáp đồng trục đắt hơn cáp xoắn đôi, nhưng nó cung cấp tốc độ truyền dữ liệu cao.
  • Cáp quang: Cáp quang là loại cáp tốc độ cao truyền dữ liệu bằng chùm sáng. Nó cung cấp tốc độ truyền dữ liệu cao so với các loại cáp khác. Nó đắt hơn so với các loại cáp khác.

Ứng dụng của Mạng máy tính

  • Chia sẻ tài nguyên: Chia sẻ tài nguyên là chia sẻ các tài nguyên như chương trình, máy in và dữ liệu giữa những người dùng trên mạng mà không yêu cầu vị trí thực của tài nguyên và người dùng.
  • Mô hình máy chủ-máy khách: Mạng máy tính được sử dụng trong mô hình máy chủ-máy khách . Máy chủ là một máy tính trung tâm được sử dụng để lưu trữ thông tin và được quản trị viên hệ thống duy trì. Máy khách là máy được sử dụng để truy cập thông tin được lưu trữ trong máy chủ từ xa.
  • Phương tiện truyền thông: Mạng máy tính hoạt động như một phương tiện liên lạc giữa những người dùng.
  • Thương mại điện tử: Mạng máy tính cũng rất quan trọng trong các doanh nghiệp. Chúng ta có thể làm kinh doanh qua internet.

 

Bình luận

avatar