#2 – CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MẠNG MÁY TÍNH

#2 – CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA MẠNG MÁY TÍNH

 

Trong bài học này, chúng ta sẽ thảo luận về các đặc trung của Mạng máy tính. Một mạng máy tính bao gồm các đặc trưng sau:

  1. Hiệu năng
  2. Chia sẻ dữ liệu
  3. Sao lưu
  4. Độ tin cậy
  5. Bảo mật
  6. Khả năng mở rộng
  7. Phần mềm và phần cứng tương thích

 

Hiệu năng (Performance)

Hiệu năng của mạng máy tính được đo theo thời gian đáp ứng. Thời gian đáp ứng của việc gửi và nhận dữ liệu từ một nút (máy tính trong mạng máy tính thường được gọi là nút) đến một nút khác nên là tối thiểu.

Chia sẻ dữ liệu (Data Sharing)

Một trong những lý do tại sao chúng ta sử dụng mạng máy tính là để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau được kết nối với nhau thông qua phương tiện truyền dẫn.

Sao lưu (Backup)

Mạng máy tính phải có máy chủ trung tâm giúp sao lưu tất cả dữ liệu sẽ được chia sẻ qua mạng để trong trường hợp xảy ra lỗi, nó sẽ có thể khôi phục dữ liệu nhanh hơn.

Độ tin cậy (Reliability)

Không nên có bất kỳ lỗi nào trong mạng hoặc nếu nó xảy ra, việc khôi phục từ một lỗi sẽ nhanh chóng.

Bảo mật (Security)

Mạng máy tính phải được bảo mật để dữ liệu truyền qua mạng phải an toàn trước các truy cập trái phép. Ngoài ra, dữ liệu đã gửi phải được nhận vì nó nằm ở nút nhận, điều đó có nghĩa là không nên có bất kỳ mất dữ liệu nào trong quá trình truyền.

Khả năng mở rộng (Scalability)

Mạng máy tính phải có khả năng mở rộng, có nghĩa là nó phải luôn cho phép thêm máy tính mới (hoặc nút) vào mạng máy tính hiện có. Ví dụ, một công ty điều hành 300 máy tính qua mạng máy tính cho 300 nhân viên của họ, giả sử họ thuê 300 nhân viên khác và muốn thêm 300 máy tính mới vào mạng LAN hiện có thì trong trường hợp đó, mạng máy tính cục bộ sẽ cho phép điều này.

Phần mềm và phần cứng tương thích (Software and hardware compatibility)

Mạng máy tính không được giới hạn tất cả các máy tính trong mạng máy tính sử dụng cùng một phần mềm và phần cứng, thay vào đó, nó sẽ cho phép khả năng tương thích tốt hơn giữa cấu hình phần mềm và phần cứng khác nhau.

 

Bình luận

avatar