CÁC KHÁI NIỆM VÀ THAO TÁC CƠ BẢN – 2

CÁC KHÁI NIỆM VÀ THAO TÁC CƠ BẢN – 2

WORKBOOK

Workbook là một tên gọi khác của một tập tin Excel. Workbook chứa đựng một hoặc nhiều worksheets, giúp bạn dễ dàng tổ chức dữ liệu. Bạn có thể tạo một workbook mới từ một workbook trống hoặc sử dụng mẫu workbook có sẵn. Một số thao tác về workbook được thực hiện như sau:

Tạo workbook

Tắt hoặc hiển thị màn hình ‘Start screen’

Khi bạn bắt đầu mở Excel (mở workbook), Excel sẽ mở màn hình ‘Start screen’ chứa các tập tin excel đã sử dụng gần đây và các mẫu workbook như hình bên dưới

Để tắt màn hình ‘Start screen’ và luôn luôn mở workbook trống, bạn có thể thực hiện các thao tác như sau

Lưu workbook theo định dạng của phiên bản cũ (2003 trở về trước)

Với những máy tính không cài phiên bản mới của Microsoft Excel (Excel 2007 hoặc mới hơn), sẽ không đọc được các tập tin Excel được lưu với phần mở rộng là .xlsx. Khi đó bạn cần lưu theo định dạng cũ (phần mở rộng là .xls thay vì .xlsx), thì các máy cài phiên bản cũ vẫn đọc được bình thường. Bạn có thể thực hiện thao tác lưu như sau

Xem nhiều workbook

Khi bạn muốn xem nhiều workbook cùng lúc, bạn mở các workbook và thực hiện các thao tác như sau

 

Bình luận

avatar