CÁC KHÁI NIỆM VÀ THAO TÁC CƠ BẢN – 3

CÁC KHÁI NIỆM VÀ THAO TÁC CƠ BẢN – 3

WORKSHEETS

Worksheets trong Excel là một tập hợp các ô, nơi mà bạn có thể lưu giữ và thao tác dữ liệu. Mỗi workbook trong Excel có thể chứa nhiều worksheets. Một số thao tác phổ biến trên worksheet bao gồm:

Chọn một worksheet

Khi workbook có nhiều worksheets, bạn có thể chọn một worksheet bằng cách nhấp chuột vào phần tên của worksheet đó.

Thêm, đổi tên, xóa một worksheet

Các bước thêm một worksheet, đổi tên worksheet, xóa một worksheet có thể được thực hiện như sau

Zoom

Tính năng zoom cho phép bạn phóng to hoặc thu nhỏ toàn bộ hoặc một vùng của worksheet mà bạn đang làm việc. Bạn có thể thực hiện thao tác zoom như sau

Group Worksheets

Khi các worksheets có cùng cấu trúc dữ liệu, Excel cho phép bạn thay đổi dữ liệu cho các worksheets cùng một lúc bằng chức năng Group worksheets. Bạn có thể thực hiện thao tác như sau

Chú ý:

  • Giữ phím CTRL trong lúc chọn nhiều worksheets
  • Để ý giá trị ‘Cà phê’ của ‘Quý 2’ chỉ thay đổi thành 500 ở worksheet ‘Chi nhánh Hà Nội’ nhưng kết quả làm thay đổi cả 2 worksheet còn lại

Tập tin dữ liệu có thể download tại đây

 

Bình luận

avatar