CÁC KHÁI NIỆM VÀ THAO TÁC CƠ BẢN – 5

CÁC KHÁI NIỆM VÀ THAO TÁC CƠ BẢN – 5

FIND & SELECT

Trong Excel, chức năng Find & Select giúp bạn làm việc nhanh hơn với các dữ liệu. Nó cung cấp một số thao tác rất quen thuộc là tìm kiếm và thay thế văn bản (Find and Replace), và thao tác lựa chọn nhanh chóng các ô theo các tiêu chí như: ô công thức, ô có chú thích, ô định dạng theo điều kiện,…

Để thực hiện thao tác với các tính năng nêu trên, các bạn hãy quan sát dữ liệu như hình sau

Find

Ví dụ, muốn tìm kiếm các ô có chứa từ ‘Văn phòng’, bạn sẽ thực hiện các thao tác như sau

Kết quả cho thấy tất cả các ô chứa từ ‘Văn phòng’ đều được tìm thấy

Replace

Cũng từ ví dụ trong hình trên, để tìm kiếm ô chứa từ ‘Kế toán’ và thay thế bằng từ ‘Cơ khí’,  bạn sẽ thực hiện các thao tác như sau:

Kết quả cho thấy các ô chứa từ ‘Kế toán’ đã được thay thế bằng từ ‘Cơ khí’

Go To Special

Tính năng Go To Special cho phép bạn chọn lựa các ô theo tiêu chí cụ thể, ví dụ để chọn các ô có chứa công thức trong bảng dữ liệu như hình bên trên, ta thực hiện các thao tác như sau:

Kết quả tìm thấy 2 ô D14 và E14 là 2 ô chứa công thức.

 

Tập tin dữ liệu có thể download tại đây

Bình luận

avatar