CÁC KHÁI NIỆM VÀ THAO TÁC CƠ BẢN – 8

CÁC KHÁI NIỆM VÀ THAO TÁC CƠ BẢN – 8

PHÍM TẮT TRONG EXCEL

Phím tắt trong Excel cho phép bạn thực hiện một số thao tác sử dụng bàn phím thay vì dùng chuột để làm tăng tốc độ làm việc của bạn. Excel cung cấp một loạt các phím tắt liên quan đến từng nhóm thao tác làm việc cụ thể. Bài này sẽ trình bày một số phím tắt phổ biến, giúp bạn có được các thao tác làm việc nhanh hơn khi cần thiết thay thế chuột.

Thao tác chọn vùng bằng phím tắt

Thao tác làm việc thường xuyên và đầu tiên là chọn ô trong Excel, thao tác này được sử dụng bằng 4 phím mũi tên lên, xuống, phải, trái trên bàn phím (↑, ↓, →, ←).

Hình minh họa bên trên có 2 vùng: A1:E12 và C14:E14

Để chọn toàn bộ 1 vùng trong excel, ta dùng phím mũi tên di chuyển con trỏ đến 1 ô thuộc vùng đó, sau đó nhấn tổ hợp phím CTRL+a, nếu bạn nhấn CTRL+a thêm lần nữa thì excel sẽ chọn toàn bộ worksheet.

Để sao chép một vùng, nhấn CTRL+c (cắt một vùng, nhấn CTRL+x)

Chọn ô G1, và dán vùng đến đó, ta dùng CTRL+v

Để trả về trạng thái trước đó, ta dùng tổ hợp phím CTRL+z

Di chuyển bằng phím tắt

Chọn ô A2 ở hình minh họa sau

Di chuyển về ô cùng cột của dòng cuối cùng trong 1 vùng, nhấn CTRL+↓

Di chuyển về ô góc dưới cùng của vùng, nhấn CTRL+→

Di chuyển đến ô góc phải trên của vùng, nhấn CTRL+↑

Di chuyển đến ô góc trái trên của vùng, nhấn CTRL+←

Đê chọn nhiều ô liên tiếp trong vùng, ta chọn 1 ô sau đó dùng các tổ hợp phím SHIFT+↑; SHIFT+↓; SHIFT+→ và SHIFT+← để chọn các ô theo ý muốn

 

Định dạng

Để thực hiện chức năng định dạng, ta chọn vùng cần định dạng, sau đó nhấn tổ hợp phím CTRL+1 để thực hiện định dạng

Nhấn phím TAB để di chuyển đến các Tab cần định dạng như: Number, Alignment, Font, Border, Fill, Protection. Đồng thời, sử dụng các phím mũi tên để chọn lựa các định dạng bên trong một thẻ Tab.

 

Các phím chức năng

Để mở cửa sổ giúp đỡ (Help) ta dùng phím F1

F2: chèn con trỏ chỉnh sửa vào cuối nội dung của một ô. Ví dụ hình bên dưới là chèn con trỏ cuối ô B7

F7: kiểm tra chính tả (Tiếng Anh). Ví dụ: Ở hình bên dưới, sau khi chọn ô B8 xong ta nhấn F7 thì sẽ xuất hiện cửa sổ kiểm tra cho biết chữ ‘helo’ không có trong từ điển, mà đúng là ‘hello’.

F10: Hiển thị key tips trên thanh công cụ của Excel, giống như ta nhấn phím ALT. Key tips cho phép bạn sử dụng phím tắt để thao tác trên menu lệnh thay vì dùng chuột.

 

F11: Tạo thêm một sheet cho phép bạn tạo biểu đồ

F12: Mở cửa sổ lưu

 

Chèn thêm dòng, xóa dòng

Để chèn thêm dòng, đầu tiên ta chọn dòng

xong nhấn tổ hợp phím ba phím: phím CTRL, phím SHIFT, phím +

Thực hiện tương tự khi muốn chèn thêm cột hoặc ô.

Để xóa dòng ta sử dụng tổ hợp phím: phím CTRL, phím – (dấu trừ)

Bình luận

avatar