CÁC KHÁI NIỆM VÀ THAO TÁC CƠ BẢN – CUSTOM LIST

CÁC KHÁI NIỆM VÀ THAO TÁC CƠ BẢN – CUSTOM LIST

Custom List là chức năng cho phép bạn tạo ra một danh sách tùy chỉnh trong việc sự dụng AutoFill để nhập tự động dữ liệu vào các ô trong Excel. Bạn có thể tạo Custom List theo các bước như sau

Trên cửa sổ Excel, chon menu File –> Option, chọn tiếp tab Advanced như hình bên dưới

Bên phải cửa sổ, chọn tiếp nút ‘Edit Custom List…’ sẽ xuất hiện cửa sổ như sau

Khung Custom Lists, chọn NEW LIST; khung List entries nhập: Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy, Chủ nhật. Sau đó nhấn nút Add, ta được kết quả như sau

Chọn OK trở về màn hình Excel. Tại một ô, ví dụ C5, ta nhập ‘Thứ hai’ như hình sau

Sau đó giữ chuột trái và kéo ngang qua phải, ta được kết quả như sau

 

Các bạn có thể xem lại toàn bộ thao tác thực hiện tạo Custom List như sau:

 

 

Bình luận

avatar