CÁC LỰA CHỌN DÁN KHÁC NHAU TRONG EXCEL

CÁC LỰA CHỌN DÁN KHÁC NHAU TRONG EXCEL

Khi sao chép (Copy) ô hay vùng trong Excel để dán tới nơi khác, Excel cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn trong thao tác dán (Paste) kết quả. Cụ thể, bạn có các lựa chọn dán là: lựa chọn Paste, lựa chọn Formulas, lựa chọn Formulas & Number Formatting, lựa chọn Keep Source Formating, lựa chọn No Borders, lựa chọn Keep Source Column Widths, lựa chọn Tranpose, lựa chọn Values, lựa chọn Values & Number Formatting, lựa chọn Values & Source Formatting, lựa chọn Formatting, lựa chọn Paste Link, lựa chọn Picture và lựa chọn Linked Picture.

Chúng ta hãy xem một ví dụ như hình sau để thấy rõ hơn về kết quả của các lựa chọn dán khi thực hiện thao tác này

Trong ví dụ trên, bạn hãy quan sát ô E17 là một ô tính tổng các giá trị trong vùng E3:E12 dùng hàm SUM. Ô kết quả được định dạng kẻ khung, tô nền màu cam và có đơn vị là VND. Ta sẽ thực hiện thao tác sao chép (copy) ô E17 này dán đến một vị trí khác.

Bây giờ bạn sẽ thấy mỗi lựa chọn dán sẽ cho kết quả khác nhau như thế nào.

Paste

Lựa chọn Paste sẽ sao chép công thức (SUM(E3:E12) được tham chiếu thành SUM(G3:G12) kết quả cộng 10 số 1 lại), định dạng (Màu cam, kẻ khung, VND được dán tới ô G17). Bạn có thể xem thao tác như sau

Formulas

Lựa chọn Formulas sẽ chỉ sao chép công thức (SUM(E3:E12) được tham chiếu thành SUM(H3:H12) kết quả cộng 10 số 1 lại). Bạn có thể xem thao tác như sau

Formulas & Number Formatting

Lựa chọn Formulas & Number Formatting sẽ sao chép công thức (SUM(E3:E12) được tham chiếu thành SUM(I3:I12) kết quả cộng 10 số 1 lại) và định dạng số (định dạng VND được dán tới ô I17). Bạn có thể xem thao tác như sau

Keep Source Formating

Lựa chọn Keep Source Formatting sẽ sao chép công thức (SUM(E3:E12) được tham chiếu thành SUM(J3:J12) kết quả cộng 10 số 1 lại), định dạng (Màu cam, kẻ khung, VND được dán tới ô J17). Bạn có thể xem thao tác như sau

No Borders

Lựa chọn No Borders giống với lựa chọn Keep Source Formatting nhưng không sao chép định dạng kẻ khung. Bạn có thể xem thao tác như sau

Keep Source Column Widths

Lựa chọn Keep Source Column Widths giống với lựa chọn Keep Source Formatting, cộng thêm ô kết quả (ô L17 trong ví dụ bên dưới) có độ rộng bằng với ô sao chép ban đầu (ô E17). Bạn có thể xem thao tác như sau

Tranpose

Lựa chọn Tranpose cho phép bạn sao chép một dòng dán thành một cột và ngược lại. Bạn có thể thực hiện thao tác như sau:

Values

Lựa chọn Values cho phép bạn chỉ dán giá trị của ô ban đầu (E17) vào ô mới (N17) . Bạn có thể thực hiện như sau:

Values & Number Formatting

Lựa chọn Values $ Number Formatting cho phép bạn dán giá trị và định dạng số (VND được sao chép) của ô ban đầu (E17) vào ô mới (O17) . Bạn có thể thực hiện như sau:

Values & Source Formatting

Lựa chọn Values & Source Formatting cho phép bạn dán giá trị và toàn bộ định dạng số (màu cam ô, kẻ khung, VND được sao chép) của ô ban đầu (E17) vào ô mới (P17) . Bạn có thể thực hiện như sau:

Formatting

Lựa chọn Formatting chỉ sao chép các định dạng của ô ban đầu dán đến ô đích

Paste Link

Lựa chọn Paste Link cho phép bạn sao chép giá trị và định dạng số của ô ban đầu (E17) và dán vào ô đích (R17) thông qua địa chỉ tuyệt đối của ô ban đầu ($E$17)

Picture

Lựa chọn Picture sẽ cho phép bạn dán kết quả của ô ban đầu thành một hình ảnh

Linked Picture

Lựa chọn Linked Picture sẽ cho phép bạn dán kết quả của ô ban đầu thành một hình ảnh có liên kết, có nghĩa là khi nhấp đúp vào hình ảnh đó, con trỏ excel sẽ nhảy đến ô ban đầu sao chép (E17)

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments