CÁCH CÀI HỆ ĐIỀU HÀNH CENTOS TRÊN VIRTUALBOX

CÁCH CÀI HỆ ĐIỀU HÀNH CENTOS TRÊN VIRTUALBOX

Trong bài này, các bạn sẽ được học cách cài đặt hệ điều hành CentOS trên phần mềm VirtualBox. Để cài đặt thành công, bạn phải chuẩn bị sẵn tập tin ảnh đuôi .ISO của CentOS, có thể download tại đây. Máy tính của bạn nếu chưa được cài phần mềm VirtualBox thì bạn có thể download tại đây và cài sẵn vào máy trước khi tiến hành bài lab này.

TẠO MÁY ẢO VỚI VIRTUAL BOX

Mở Virtual Box và chọn New để tạo máy ảo mới. Nhập các thông tin như hình bên dưới, sau đó chọn Next. (Lưu ý Name và Machine Folder là 2 thông tin tùy chỉnh, bạn có thể đặt tên máy tùy ý và lưu vào vị trí mong muốn trên máy của mình)

Cửa sổ cấu hình RAM cho máy, để mặc định theo đề nghị của CentOS như hình bên dưới, Next

Chọn “Create a virtual hard disk now” để tạo đĩa cứng ảo mới cho máy như hình bên dưới. Create

Chọn loại file cho đĩa cứng là VDI như hình bên dưới. Next

Chọn “Dynamically allocated” để sử dụng không gian vật lý động cho đĩa ảo như hình bên dưới. Next

Chọn nơi lưu tập tin đĩa cứng và kích thước như hình bên dưới. Next

 

CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH CENTOS

Từ giao diện VirtualBox, chọn máy ảo CentOS đã tạo trước đó, chọn vào IDE Secondary Master, chọn tiếp “Choose/Create a disk image” trong menu xuất hiện như hình bên dưới.

Cửa sổ mới xuất hiện, chọn nút “Add”, chọn tiếp nơi chứa file ảnh đĩa nguồn HDH CentOS đã download về máy trước đó. Chọn Open như hình bên dưới

Kiểm tra file ảnh nguồn, rồi chọn Choose như hình bên dưới

Trở về giao diện VirtualBox, chọn máy ảo CentOS, kiểm tra file ảnh nguồn lần nữa, rồi nhấn nút Start như hình bên dưới

Chọn “Install CentOS Linux 8” như hình bên dưới, rồi nhấn Enter. (Lưu ý: Khi thao tác trong máy ảo VirtualBox, muốn con trỏ chuột trở về máy thật, ta nhấn phím Ctrl bên phải của bàn phím)

Quá trình cài đặt bắt đầu, chọn ngôn ngữ, rồi Continue như hình bên dưới

Cấu hình thông tin cho Keyboard như hình bên dưới

Sau khi chọn ngôn ngữ cho bàn phím, nhấn nút Done như hình bên dưới

Tiếp tục lần lượt cấu hình tương tự cho các thông tin: Language Support, Time & Date, Installation Source, Software Selection, Installation Destination như hình bên dưới. Sau khi xong tất cả, nút Begin Installation sẽ sáng lên, và ta nhấn chọn như bên dưới

Ngồi chờ quá trình tự động diễn ra! Sau đó, bạn sẽ đặt mật khẩu cho User Root và tạo thêm tài khoản người dùng mong muốn như hình bên dưới

Đặt mật khẩu cho tài khoản Root

Tạo thêm tài khoản người dùng và mật khẩu

Khi đó, nút Finish configuration sẽ sáng lên, và bạn chọn để hoàn thành như hình bên dưới

Khởi động lại máy và đăng nhập sử dụng với tài khoản Root hoặc tài khoản đã tạo

 

 

Như vậy, bạn đã hoàn thành thành công việc cài đặt hệ điều hành CentOS trên VirtualBox rồi đó.

Chúc bạn học tập chăm chỉ!

 

4.5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments