CÁCH SỬ DỤNG DEFINE NAME

CÁCH SỬ DỤNG DEFINE NAME

Trong Excel, Define Name là tính năng cho phép bạn định nghĩa một cái tên cho một vùng. Tên này do bạn tự đặt và được tham chiếu tới một vùng hoặc một hằng số. Define Name làm cho công thức trong Excel trở nên dễ hiểu và sử dụng linh hoạt các hàm hơn.

Định nghĩa tên cho một vùng

Giả sử bạn cần tính tổng cho vùng B2:B7 như hình minh họa bên dưới bằng hàm SUM và sử dụng tính năng đặt tên cho vùng đó.

Để thực hiện định nghĩa tên theo ví dụ trên, ta có thể làm theo 2 cách

Cách 1: Định nghĩa tên vùng bằng Menu

Cách 2: Định nghĩa tên vùng bằng hộp Name Box

 

Định nghĩa tên cho một hằng số

Với hằng số, cách định nghĩa tên cũng tương tự. Ví dụ: Ta muốn nhân các số như trong hình sau với số Pi (số Pi là một số đặc biệt trong toán học, có giá trị vô tỷ, ở đây ta lấy giá trị Pi=3,14).

Thao tác thực hiện như sau:

 

Quản lý Define Name

Các thao tác quản lý Define Name bao gồm: Chỉnh sửa, Xóa. Các bạn có thể thực hiện các thao tác này như sau:

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments