CÁCH TẠO Ổ ĐĨA MẠNG

CÁCH TẠO Ổ ĐĨA MẠNG

Để thuận tiện trong quá trình làm việc với thư mục được chia sẻ tại máy chủ, thông thường tại các máy trạm, thư mục đó sẽ được ánh xạ như là ổ đĩa cục bộ, gọi là ổ đĩa mạng. Trong bài này, các bạn sẽ được học cách tạo ổ đĩa mạng như vậy.

Để thực hiện bài này, bạn phải chuẩn bị 2 máy ảo:

  1. Một máy ảo chạy HĐH Windows Server 2019 đã nâng cấp thành máy Domain Controller, với các thông tin (các thông tin này các bạn sẽ tự đặt khác nhau trên máy của mình):
     Computer name: MiniLessons_Server2019
     IP Address: 192.168.1.1
  2. Một máy chạy HĐH Windows 10 đã gia nhập miền
     Computer name: Win10PTK
     IP Address: 192.168.1.10

Bạn cũng cần tạo sẵn một thư mục trên máy Domain Controller cùng với một vài tập tin bên trong thư mục theo ý bạn. Tạo sẵn một hoặc vài tài khoản người dùng để kiểm tra kết quả khi cấu hình xong. Nội dung bài sẽ bao gồm 3 phần: Chia sẻ thư mục tại máy Domain Controller, Thiết lập quyền chia sẻ và quyền truy cập trên thư mục, Tạo ổ đĩa mạng phía máy Windows 10.

 

CHIA SẺ THƯ MỤC VÀ QUYỀN TRUY CẬP QUA MẠNG

Tại máy DC, phải chuột lên thư mục muốn chia sẻ đã tạo trước đó, chọn Properties. Sau đó chọn tab Sharing > Advanced sharing > chọn ô Share this folder, sau đó click vào nút Permissions như hình bên dưới

Chọn vào nhóm mặc định Everyone, rồi chọn quyền Full Control ở cột Allow để cho phép các tài khoản truy xuất thư mục từ máy khác quâ mạng như hình bên dưới. Chọn OK và như vậy bạn đã cấu hình xong phần thứ nhất

 

CẤU HÌNH QUYỀN TRUY CẬP NỘI DUNG TRÊN THƯ MỤC

Trở lại cửa sổ Properties của thư mục, chọn tab Security, sau đó chọn nút Edit như hình bên dưới

Cửa sổ mới xuất hiện, chọn tiếp nút Add để tiến hành thêm tài khoản có quyền truy cập trên thư mục (như hình bên dưới)

Trên cửa sổ thêm đối tượng, nhập tên tài khoản muốn thêm vào rồi chọn OK như hình bên dưới

Trở về cửa sổ trước đó, chọn dòng chứa tài khoản mới thêm, cấp quyền tương ứng cho tài khoản ở cột Allow (hình bên dưới là cấp toàn quyền). OK

Trở về cửa sổ Properties, kiểm tra lại thông tin xong chọn Close để kết thúc cấu hình quyền

 

TẠO Ổ ĐĨA MẠNG

Tại máy Windows 10, đăng nhập bằng tài khoản đã thiết lập quyền ở trên

Khi đăng nhập vào xong, mở cửa sổ RUN, nhập địa chỉ IP của máy DC để truy xuất vào các thư mục chia sẻ như hình bên dưới. OK

Xuất hiện các thư mục đã chia sẻ trên máy DC. Thấy thư mục dự định tạo ổ đĩa mạng như hình bên dưới (là thư mục DuLieu)

Phải chuột lên thư mục, chọn lệnh Map network drive…

Trên cửa sổ Map Network Drive, chọn ký tự đại diện cho ổ đĩa (hình dưới chọn ký tự Z). Sau đó nhấn nút Finish để hoàn thành

Trở lại Windows Explorer, thấy xuất hiện ổ đĩa mạng Z như hình bên dưới. Đây là ổ đĩa mạng được ánh xạ tới thư mục DuLieu trên máy Domain Controller đã tạo trước đó

Nhấp chọn ổ đĩa Z sẽ nhìn thấy các tập tin bên trong và bạn có thể thao tác trên tập tin tùy theo mức quyền đã được cấp (trong hình dưới thì người dùng có toàn quyền trên tập tin vanban vì trước đó đã được cấp quyền Full Control)

 

Như vậy bạn đã hoàn thành thành công bài học rồi đó.

Chúc các bạn học tập thật tốt!

Hẹn gặp các bạn ở các bài học tiếp nhé!

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments