CẤU HÌNH QUOTA TRÊN WINDOWS SERVER 2019

CẤU HÌNH QUOTA TRÊN WINDOWS SERVER 2019

Hạn ngạch (Quota) trong Windows Server 2019 là một chức năng cho phép bạn thiết lập dung lượng sử dụng đĩa lưu trữ cho người dùng để tránh lãng phí tài nguyên khi người dùng sử dụng dung lượng đĩa một cách tùy tiện không chủ đích.

Trong bài học này, các bạn sẽ cấu hình Quota trên thư mục TaiLieu được chia sẻ sẵn trên máy DC. Mục đích là để chỉ cho phép người dùng sử dụng 10MB trên thư mục này.

Để thực hiện bài này, bạn sẽ sử dụng 2 máy ảo:

 1. Một máy ảo chạy HĐH Windows Server 2019 đã nâng cấp thành máy Domain Controller, với các thông tin:
   Computer name: MiniLessons_Server2019
   IP Address: 192.168.1.1
 2. Một máy ảo chạy HĐH Windows 10 đã gia nhập miền
   Computer name: Win10PTK
   IP Address: 192.168.1.10

Bạn cũng cần tạo sẵn một số tài khoản người dùng để kiểm tra kết quả khi thực hiện cấu hình xong.

Sau khi đã chuẩn bị sẵn thư mục chia sẻ, các tài khoản người dùng, bạn tiến hành thực hiện theo các bước sau:

 

CÀI ĐẶT CÔNG CỤ FILE SERVER RESOURCE MANAGER (FSRM)

Tại máy Domain Controller, đăng nhập bằng Administrator, mở công cụ Server Manager, chọn menu Manage, sau đó chọn Add Roles and Features như hình bên dưới

Cửa sổ Begin để mặc định, Next

Chọn “Role-based or feature-based installation”, Next như hình bên dưới

Chọn “Select a server from the server pool”, Next như hình bên dưới

Chọn vào công cụ “File Server Resource Manager”, Next như hình bên dưới

Tiếp tục chọn Next

Chọn nút Install để tiến hành cài đặt công cụ FSRM như hình bên dưới

Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, nhấn Close

Trở về công cụ Server Manager, chọn menu Tools thấy công cụ FSRM đã được cài đặt thành công như hình bên dưới

CẤU HÌNH QUOTA

Mở công cụ Server Manager, chọn menu Tools > File Server Resource Manager

Tại bên trái cửa sổ, phải chuột lên “Quota”, chọn Create Quota … như hình bên dưới

Tại khung Quota path, trỏ đến nơi chứa thư mục đã chia sẻ (trong hình dưới minh họa thư mục C:\TaiLieu). Chọn tiếp một mẫu hạn ngạch (hình dưới là 100MB), sau đó nhấn nút Create

Trở về cửa sổ trước, phải chuột lên thư mục đã thiết lập ở bước trên, chọn “Edit Quota Properties…” như hình bên dưới

Chọn 10MB như yêu cầu ban đầu bài viết và chọn vào “Hard quota: Do not allow users to exceed limit”.

Ở đây bạn cần phân biệt 2 loại quota:

  • Hard Quota: Nếu bạn chọn tùy chọn này, thì user ko thể dùng quá giới hạn cho phép. Ví dụ, bạn hạn định cho user chỉ được sử dụng 10MB cho thư mục TaiLieu, thì nếu user chép dữ liệu vượt quá 10MB sẽ bị báo lỗi (phần kiểm tra kết quả bạn sẽ thấy)
  • Soft Quota: Nếu bạn chọn tùy chọn này, thì user được phép dùng quá giới hạn cho phép (tùy chọn này thường được dùng để monitor). Đồng thời, user sẽ nhận được email cảnh báo khi xài quá dung lượng cho phép.

Chọn OK để hoàn thành việc thiết lập hạn ngạch như hình bên dưới

 

KIỂM TRA KẾT QUẢ

Tại máy Windows 10, đăng nhập bằng 1 tài khoản đã tạo trước đó bên máy DC.

Truy xuất vào thư mục “TaiLieu” đã chia sẻ bên máy DC như hình bên dưới

Kết quả được thể hiện trong hình sau

 

Như vậy bạn đã hoàn thành bài học rồi nhé.

Hẹn gặp lại các bạn ở các bài tiếp theo.

Chúc các bạn học tập chăm chỉ!

 

 

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments