CÔNG THỨC VÀ HÀM TRONG EXCEL

CÔNG THỨC VÀ HÀM TRONG EXCEL

Trong Excel, công thức được hiểu là một biểu thức tính toán để cho ra giá trị tại một ô. Trong khi đó, hàm là một dạng công thức được thiết lập sẵn và được cung cấp bởi Excel.

Ví dụ, trong hình minh họa sau thì ô D5 chứa một công thức =C5+C6. Công thức này sẽ thực hiện phép cộng giá trị tại ô C5 và giá trị tại ô C6

Còn đối với hình minh họa dưới đây thì ô D6 chứa một hàm có sẵn trong excel SUM(C5:C6). Hàm này cũng sẽ thực hiện phép cộng giá trị tại ô C5 và giá trị tại ô C6

 

Cách nhập một công thức/hàm

Để nhập một công thức hoặc một hàm (đối với hàm, ta còn có cách chèn), ta làm theo các bước sau

  • Chọn ô cần nhập công thức
  • Nhập dấu ‘=’ (dấu bằng) vào ô
  • Tiếp theo nhập biểu thức tính toán (hoặc tên hàm cùng các tham số của nó)
  • Nhấn phím Enter để kết thúc và nhận kết quả

Bạn có thể thực hiện theo các thao tác như sau:

 

Cách chèn hàm (insert)

Ngoài cách nhập từ một ô như đã trình bày ở trên, bạn có thể thực hiện thao tác với hàm bằng cách chèn theo cách bước hướng dẫn của Excel. Bạn co thể xem và thực hiện theo các thao tác như sau:

 

 

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments