Hàm COUNT

Hàm COUNT

Giới thiệu hàm COUNT

Trong Excel, hàm COUNT được cung cấp với chức năng đếm số ô chứa dữ liệu kiểu số trong một vùng chỉ định và đếm số trong danh sách các đối số của hàm.

Hãy quan sát ví dụ trong hình sau:

Vùng A2:A7 bao gồm 6 ô với các kiểu dữ liệu là

 • Ô A2 chứa dữ liệu kiểu ngày tháng (date)
 • Ô A3 là một ô trống không chứa dữ liệu
 • Ô A4 chứa dữ liệu kiểu số, là kết quả của một phép tính (2.224*10)
 • Ô A5 chứa dữ liệu kiểu logic, là kết quả của một biểu thức so sánh (6>5)
 • Ô A6 chứa dữ liệu của một phép chia cho 0 (7/0)

Các bạn có thể download tập tin ví dụ ở đây để dễ theo dõi mô tả hơn.

Nếu không thích đọc, bạn có thể xem video của MiniLessons

Trong ví dụ trên:

 • Khi bạn nhập công thức =COUNT(A2:A7) tại ô A10 và enter thì sẽ nhận kết quả là 3, vì vùng từ A2 đến A7 có 3 ô chứa dữ liệu số (lưu ý: dữ liệu dạng ngày, bản chất bên trong excel nó là kiểu số)
 • Khi bạn nhập công thức =COUNT(A5:A7) tại ô A11 và enter thì sẽ nhận kết quả là 1, vì vùng A5:A7 chỉ có 1 ô A5 chứa dữ liệu kiểu số
 • Khi bạn nhập công thức =COUNT(A2:A7,2) tại ô A12 và enter thì sẽ nhận kết quả là 4, vì vùng từ A2 đến A7 có 3 ô chứa dữ liệu số, cộng thêm số mang giá trị 2 trong đối số của hàm nữa là 4

Cú pháp hàm COUNT

COUNT(value1, [value2], …)

Cú pháp hàm COUNT có các đối số sau:

 • value1: Là một ô hoặc một vùng mà bạn muốn đếm. Đây là đối số đầu tiên của hàm Count và là tham số bắt buộc phải có.
 • value2: Cũng là một ô hoặc một vùng mà bạn muốn đếm. Đây là đối số tùy chọn, có nghĩa là có thể có hoặc không tùy vấn đề bạn đang giải quyết. Có thể khai báo lên đến 255 đối số này.

Lưu ý: Đối số có thể chứa đựng hoặc tham chiếu tới các kiểu dữ liệu khác nhau, nhưng chỉ có dữ liệu kiểu số được đếm.

Các điểm chú ý về hàm COUNT

 • Các đối số là số, ngày tháng hoặc biểu diễn văn bản của các số (một số được đặt trong dấu ngoặc kép, chẳng hạn như “1”)  sẽ được đếm bởi hàm Count.
 • Giá trị logic hoặc biểu diễn văn bản của các số được nhập trực tiếp trong đối số được đếm bởi hàm Count.
 • Các đối số là giá trị lỗi hoặc văn bản không thể chuyển thành số sẽ không được đếm.
 • Nếu một đối số là một vùng thì chỉ các số trong vùng đó được đếm. Các ô trống, giá trị logic, văn bản hoặc giá trị lỗi trong vùng không được đếm.
 • Nếu bạn muốn đếm các giá trị logic, văn bản hoặc giá trị lỗi, hãy sử dụng hàm COUNTA.
 • Nếu bạn muốn chỉ đếm các số đáp ứng các điều kiện cụ thể, hãy sử dụng hàm COUNTIF hoặc hàm COUNTIFS

 

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments