Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF

Giới thiệu hàm COUNTIF

Trong Excel, hàm COUNTIF thuộc nhóm hàm thống kê (statistical functions), nó có chức năng là đếm số ô theo một điều kiện được đưa ra.

Hãy quan sát ví dụ trong hình sau:

Trong hình trên, để đếm số ô chứa trái Táo, Excel sẽ tìm các ô trong vùng trái cây (là vùng A2:A7), rồi tìm những loại trái cây thuộc Táo để đếm. Và sẽ cho kết quả là 2 ô chứa Táo. Đó là cách hoạt động của hàm COUNTIF trong Excel. Như vậy theo cách đơn giản nhất để hiểu thì hàm COUNTIF có thể được mô tả như sau

COUNTIF(Vùng bạn muốn tìm là gì?, Bạn muốn tìm cái gì trong vùng đó?)

Ví dụ trên có thể viết: COUNTIF(A2:A7, “Táo”)

Bạn có thể xem video về hàm CountIF của chúng tôi trên Youtube nếu không thích xem dưới dạng văn bản

Cú pháp của hàm COUNTIF

COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

 • Range: vùng mà bạn muốn đếm. Đây là đối số bắt buộc
 • Criteria: điều kiện để excel đếm. Các dạng điều kiện bao gồm: một số (ví dụ: 32), biểu thức (ví dụ: “>32”), địa chỉ ô (ví dụ: B4), chuỗi văn bản (ví dụ: “Táo”). Đây cũng là đối số bắt buộc.

Các ví dụ

Các ví dụ sau dựa trên dữ liệu trong hình bên trên.

 • Đếm số ô chứa Đào:  =COUNTIF(A2:A7,”Đào”) . Kết quả là 1
 • Đếm số ô có Số lượng lớn hơn 55: =COUNTIF(B2:B7, “>55”). Kết quả là 3
 • Đếm số ô có Số lượng khác 75: =COUNTIF(B2:B7,”<>75″). Kết quả là 5
 • Đếm số ô có Số lượng lớn hơn hoặc bằng 32 và nhỏ hơn hoặc bằng 85: =COUNTIF(B2:B7,”>=32″) – COUNTIF(B2:B7,”<85″). Kết quả là 5
 • Đếm số ô chứa bất kỳ loại Trái cây nào: =COUNTIF(A2:A7, “*”). Kết quả là 6
 • Đếm số ô chứa loại Trái cây có 3 ký tự: =COUNTIF(A2:A7,”???”). Kết quả là 4

Các lưu ý khi sử dụng hàm COUNTIF

 • Điều kiện trong hàm COUNTIF luôn được đặt trong dấu ngoặc kép trừ trường hợp là số hoặc địa chỉ ô.
 • Điều kiện trong hàm COUNTIF nếu là chuỗi thì không phân biệt chữ hoa và thường.
 • Có thể sử dụng 2 kí tự đai diện trong điều kiện khi khai báo điều kiện chuỗi: dấu ? (đại diện cho 1 ký tự) và dấu * (đại diện cho 1 chuỗi ký tự). Trong trường hợp muốn tìm chính dấu ? hoặc dấu *, bạn nhập dấu ngã (~) trước các ký tự ? hoặc *.
 • Khi đếm các ô chứa dữ liệu văn bản, chú ý khoảng trắng đầu và cuối có tồn tại hay không, nếu có hãy xóa chúng đi để hàm COUNTIF làm việc chính xác.
 • Có thể sử dụng chức năng định nghĩa tên vùng để khai báo cho đối số range của hàm COUNTIF, cách làm này giúp dễ hiểu hơn và tránh thao tác sai khi vùng dữ liệu lớn.

Các bạn có thể tải tập tin minh họa trong bài viết về tại đây.

Hãy đặt câu hỏi cho bài học trong phần Bình luận bên dưới nhé!

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments