JOIN MÁY TRẠM VÀO DOMAIN CONTROLLER

JOIN MÁY TRẠM VÀO DOMAIN CONTROLLER

Trong bài này, các bạn sẽ học cách gia nhập (join) một máy trạm vào trong hệ thống Active Directory được quản lý thông qua máy Domain Controller.

Để thực hiện việc này chúng ta cần ít nhất 2 máy. Trong bài này sử dụng máy 1 chạy hệ điều hành Windows Server 2019 đã được nâng cấp thành máy Domain Controller với thông tin như trong hình bên dưới. Máy thứ 2 cài hệ điều hành Windows 10 dùng làm máy trạm để gia nhập.

Bạn có thể xem lại các bài sau nếu chưa biết cách cài hệ điều hành trên máy ảo và cách cấu hình địa chỉ IP:

CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2019 TRÊN VIRTUAL BOX

CẤU HÌNH CƠ BẢN TRÊN WINDOWS SERVER 2019

 

Sau khi bạn đã chuẩn bị 2 máy thành công, chúng ta bắt tay vào việc gia nhập máy trạm vào miền.

CẤU HÌNH PHÍA MÁY TRẠM

Mở công cụ chỉnh IP và đặt IP cho máy trạm (như trong hình bên dưới là 192.168.1.10). Phần chú ý là bạn PHẢI đặt thông số Preferred DNS Server là địa chỉ IP của máy Domain Controller (trong bài là 192.168.1.1)

Tiếp theo phải chuột lên My Computer để mở công cụ System và chọn Change settings như hình dưới

Tiếp tục chọn nút Change ở cửa sổ System Properties

Chọn mục Domain như hình dưới và nhập tên miền của máy Domain Controller

Tại cửa sổ xác thực, nhập tài khoản có quyền của máy DC là Administrator và mật khẩu để xác thực

Xác thực thành công bạn sẽ thấy màn hình chào mừng như hình bên dưới. Nếu có lỗi bước này, bạn nên kiểm tra kỹ lại tên miền, địa chỉ DNS trỏ về máy DC, rồi sau đó xác thực lại

 

KIỂM TRA KẾT QUẢ

Tại máy trạm Windows 10, tiến hành đăng nhập, thấy xuất hiện thêm tên miền ở màn hình đăng nhập

Tại máy Domain Controller, mở công cụ Active Directory Users and Computers, chọn mục Computers và kiểm tra thấy máy trạm đã xuất hiện

 

Như vậy là bạn đã hoàn thành thành công việc gia nhập máy trạm vào miền. Bạn sẽ được học các cấu hình khác ở các dịch vụ tương ứng trong môi trường Windows Server 2019.

Chúc bạn học tập chăm chỉ!

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments