TRIỂN KHAI DỊCH VỤ DHCP

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ DHCP

Dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Là dịch vụ cho phép cấp phát động các thông số cấu hình mạng cho các máy trạm (Client), sử dụng máy chủ DHCP Server. Các thông số bao gồm:

 • Địa chỉ IP
 • SubnetMask
 • Default Gateway
 • Prefered DNS Server)

DHCP giúp giảm phức tạp và số lượng công việc quản trị bằng việc cấu hình tự động giao thức TCP/IP. Các lợi ích cụ thể là:

 • Địa chỉ IP được hỗ trợ một cách tự động
 • Thông tin cấu hình đảm bảo chính xác
 • Cấu hình máy trạm được cập nhật tự động

 

Trong bài học này, các bạn sẽ học cách triển khai dịch vụ DHCP trên môi trường Windows Server 2019.

Để thực hiện bài này, bạn sẽ sử dụng 2 máy ảo:

 1. Một máy ảo chạy HĐH Windows Server 2019 đã nâng cấp thành máy Domain Controller (hoặc máy chạy Windows Server 2019 chưa là máy DC) với các thông tin:
   Computer name: MiniLessons_Server2019
   IP Address: 192.168.1.1
 2. Một máy ảo chạy HĐH Windows 10 đã gia nhập miền (hoặc máy chưa gia nhập miền)
   Computer name: Win10PTK
   IP Address: 192.168.1.10

Sau khi đã chuẩn bị 2 máy xong. Các bạn tiến hành triển khai dịch vụ DHCP theo các bước sau:

1. CÀI ĐẶT VÀ CHỨNG THỰC DỊCH VỤ DHCP

Trên máy DC, mở công cụ Server Manager. Chọn Manage > Add Roles and Features như hình bên dưới

Tại cửa sổ Roles and Features Wizard, đọc qua thông tin cài đặt nếu cần thiết, Next

Cửa sổ Installation Type để như hình bên dưới, Next

Chọn máy dùng làm DHCP Server là máy DC với IP đã đặt ban đầu như hình bên dưới, Next

Tiếp theo, chọn vào ô DHCP Server như hình bên dưới, Next

Features để mặc định như hình bên dưới, Next

Đọc qua thông tin về máy chủ DHCP Server, rồi Next như hình bên dưới

Kiểm tra lại thông tin và nhấn nút Install để cài đặt như hình bên dưới

Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, nhấn chọn Complete DHCP configuration như hình bên dưới để tiến hành chứng thực cho máy chủ DHCP

Cửa sổ Description, chọn Next như hình bên dưới

Chọn User Name là Administrator, sau đó nhấn nút Commit như hình bên dưới

Chứng thực thành công, nhấn Close để hoàn thành như hình bên dưới

Trở về cửa sổ trước, nhấn tiếp Close

Tại cửa sổ của công cụ Server Manager, Chọn Tools > DHCP như hình bên dưới

Cửa sổ DHCP xuất hiện, kiểm tra đảm bảo rằng các mục IPv4 và IPv6 được xác thực (có dấu tích màu xanh lá) như hình bên dưới. Quá trình cài đặt và chứng thực dịch vụ DHCP thành công.

 

 

2. CẤU HÌNH DHCP SCOPE

Tại cửa sổ công cụ DHCP, phải chuột lên IPv4, chọn New Scope như hình bên dưới để tiến hành tạo vùng cấp phát IP cho các máy trạm

Chọn Next ở cửa sổ New Scope Wizard như hình bên dưới

Tại cửa sổ Scope Name, tiến hành đặt tên cho vùng cấp phát tại khung Name và mô tả tại khung Description. Lưu ý là tên và mô tả đặt tùy ý nhưng cũng nên đặt theo cách dễ quản lý cho bạn. Sau đó chọn Next như hình bên dưới

Tại cửa sổ IP Address Range, khai báo địa chỉ bắt đầu và địa chỉ kết thúc của vùng cấp phát. Hình bên dưới là vùng địa chỉ IP từ 192.168.1.50 đến 192.168.1.55

Cửa sổ Add Exclusions and Delay, đặt các địa chỉ loại trừ không muốn máy DHCP Server cấp cho các máy trạm. Hình dưới là loại ra 3 địa chỉ từ 192.168.1.50 đến 192.168.1.52

Thời gian cấp phát cho máy trạm để mặc định như hình bên dưới, Next

Chọn No ở cửa sổ cấu hình các lựa chọn cho dịch vụ DHCP như hình bên dưới. Các cấu hình lựa chọn này bạn có thể cấu hình sau nên bước này có thể bỏ qua để tránh cấu hình các chức năng khác đan xen vào công việc hiện tại. Chọn Next như hình bên dưới

Nhấn Finish để hoàn thành quá trình cấu hình vùng cấp IP như hình bên dưới

Trở lại cửa sổ chính của công cụ DHCP, kiểm tra lúc này Scope đã được tạo nhưng chưa được kích hoạt, vẫn đang ở trạng thái Inactive như hình bên dưới

Phải chuột lên vùng Scope đã tạo, chọn lệnh Active để kích hoạt cho vùng IP hoạt động như hình bên dưới

Kiểm tra thấy vùng Scope đã chuyển qua trạng thái Active

Tại mục Address Leases, nơi chứa các địa chỉ cấp phát cho máy trạm, hiện tại đang trống có nghĩa là chưa có máy nào được cấp phát IP

 

3. KIỂM TRA KẾT QUẢ

Tại máy trạm (Windows 10 trong bài này), mở công cụ cấu hình IP là giao thức TCP/IP, chọn vào lựa chọn nhận IP tự động như hình bên dưới. OK

Mở công cụ Command Prompt, gõ lệnh ipconfig để kiểm tra IP của máy trạm. Hình bên dưới cho thấy IP là 169.254.76.111. Đây là địa chỉ IP máy được cấp từ chính HĐH vì không có máy chủ nào cấp phát

Tiếp tục thực hiện câu lệnh ipconfig /renew để xin IP từ máy chủ DHCP Server. Kết quả sẽ nhận được địa chỉ IP từ máy DC bạn đã cấu hình bên trên. Địa chỉ trong hình bên dưới là 192.168.1.53 là địa chỉ thuộc vùng IP ta đã thiết lập bên máy chủ là 192.168.1.50 – 192.168.1.55

Xem chi tiết hơn ta dùng lệnh ipconfig /all. Hình bên dưới cho thấy thêm các thông tin về tên máy trạm, địa chỉ IP được cấp từ máy chủ, ngày giờ nhận IP, cùng với địa chỉ IP của máy DHCP Server (cũng là máy DC trong bài này)

Trở về máy DC, trong công cụ DHCP, quan sát trong mục Address Leases, thấy đã xuất hiện địa chỉ IP được cấp phát, cùng với thông tin về máy được cấp như hình bên dưới

 

Như vậy bạn đã hoàn thành bài học rồi nhé.

Hẹn gặp lại các bạn ở các bài tiếp theo.

Chúc các bạn học tập chăm chỉ!

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments