XEM GMAIL, YAHOO MAIL VÀ CÁC TÀI KHOẢN EMAIL KHÁC TỪ ỨNG DỤNG MICROSOFT OUTLOOK

XEM GMAIL, YAHOO MAIL VÀ CÁC TÀI KHOẢN EMAIL KHÁC TỪ ỨNG DỤNG MICROSOFT OUTLOOK

GIỚI THIỆU 

Sử dụng nhiều hộp thư điện tử từ nhiều nhà cung cấp khác nhau cho những mục đích khác nhau của bạn là một điều tuyệt vời. Nhưng không thuận tiện khi ta chuyển qua lại giữa các tài khoản Email. Nếu bạn có Microsoft Outlook trên máy tính của bạn, thì có một cách giải quyết vấn đề này. Bạn có thể cài đặt các tài khoản trong Outlook và thấy tất cả các tài khoản Email ở một nơi.

 

CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN GMAIL 

Đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn, vào trang cài đặt tài khoản bật tính năng “Truy cập qua IMAP” 

 

 

Tiếp tục vào trang Đăng nhập và bảo mật của tài khoản Gmail của bạn,  kích hoạt tính năng “Cho phép ứng dụng kém an toàn”

 

Mở ứng dụng Microsoft Outlook trong máy tính của bạn lên. Nhập địa chỉ Gmail và chọn mục “Let me set up my account manually” như hình bên dưới. Bài viết này hướng dẫn trên phiên bản 2016, các phiên bản khác một số màn hình có thể khác so với phiên bản 2016.

Chọn tiếp mục IMAP

Nhập mật khẩu của tài khoản Gmail. Nhấn nút Connect

Chờ một lúc bạn sẽ nhận được màn hình thành công như dưới. Nhấn Done

 

Sau đó ban có thể xem thư, gởi nhận thư trong ứng dụng Microsoft Outlook

 

 

CÁCH CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN  YAHOO MAIL

Đăng nhập vào tài khoản Yahoo Mail của bạn, vào trang bảo mật tài khoản và kích hoạt tính năng “Cho phép ứng dụng sử dụng đăng nhập kém bảo mật”

 

Mở ứng dụng Microsoft Outlook trong máy tính của bạn lên. Nhập địa chỉ Yahoo Mail và chọn mục “Let me set up my account manually” như hình bên dưới. Bài viết này hướng dẫn trên phiên bản 2016, các phiên bản khác một số màn hình có thể khác so với phiên bản 2016.

Chọn tiếp mục IMAP

Nhập mật khẩu của tài khoản Yahoo Mail. Nhấn nút Connect

Chờ một lúc bạn sẽ nhận được màn hình thành công như dưới. Nhấn Done

Sau đó ban có thể xem thư, gởi nhận thư trong ứng dụng Microsoft Outlook

 

 

Nếu như bạn có nhiều tài khoản Email của nhiều nhà cung cấp khác nhau, việc xem thư và làm việc với chúng trên cùng một ứng dụng quả là một việc thật thuận tiện, đỡ tốn nhiều thời gian để chuyển qua lại giữa các hộp thư và hơn nữa là bạn có một công cụ quản lý Email tập trung, hiệu quả.

 

 

0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments